persberichten

Persberichten

donderdag 1 september 2005

IFRS-bijlage bij halfjaarbericht 2005 Macintosh Retail Group

Gehanteerde grondslagen Tot en met de jaarrekening 2004 zijn de geconsolideerde cijfers van Macintosh Retail Group NV opgesteld op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving (NL GAAP). Met ingang van de jaarcijfers over 2005 is Macintosh verplicht haar geconsolideerde cijfers op te stellen in overeenstemming met de door de EU geaccepteerde internationale verslagleggingregels "International Financial Reporting Standards" (IFRS). Daarbij dienen de standaarden te worden toegepast die op verslagleggingdatum, zijnde 31 december 2005, van kracht zullen zijn. Vooruitlopend op de bij de jaarcijfers toe te passen grondslagen heeft Macintosh Retail Group ervoor gekozen om ook de halfjaarcijfers 2005 reeds te presenteren op basis van de IFRS grondslagen.
Lees verder
donderdag 1 september 2005

HALFJAARBERICHT 2005 MACINTOSH RETAIL GROUP

HOGERE NETTOWINST BIJ BEPERKTE OMZETDALING Macintosh Retail Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2005 een omzet van € 384,0 mln ten opzichte van € 395,9 mln in de eerste helft van 2004. De omzet van de te continueren activiteiten van Macintosh Retail Group (exclusief Superconfex) nam af met 2,5% bij een daling van de non-food detailhandelsbestedingen in Nederland met 3,7%. De nettowinst steeg met € 2,7 mln tot € 9,7 mln oftewel € 1,34 per aandeel (2004: € 0,98).
Lees verder
woensdag 13 juli 2005

TRADING UPDATE EERSTE HALFJAAR 2005

BEPERKTE OMZETDALING (- 2,5%) MACINTOSH RETAIL GROUP IN ZEER MOEILIJKE MARKT De omzet van de te continueren activiteiten van Macintosh Retail Group (exclusief Superconfex) daalde in het eerste halfjaar van 2005 met 2,5% van € 375,2 mln tot € 365,8 mln, terwijl de non-food bestedingen in Nederland in de eerste 4 maanden daalden met 4,1%.
Lees verder
woensdag 13 juli 2005

SUPERCONFEX VERKOOPT 22 WINKELS AAN BR BEDDING

Kledingketen Superconfex heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van de handelsactiviteiten van 22 van de 42 door haar in België geëxploiteerde winkels aan BR Bedding. Alle 130 voor onbepaalde duur in de 22 winkels werkzame medewerkers zullen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden conform CAO 32bis naar BR Bedding overgaan. De overdracht zal plaatsvinden per 1 september 2005. Begin juni werd reeds gemeld dat de overige 20 Superconfex-winkels in België zullen worden overgedragen aan C&A België per 1 januari 2006.
Lees verder
dinsdag 12 juli 2005

SUPERCONFEX SLUIT HOOFDKANTOOR EN DISTRIBUTIE-CENTRUM IN NEDERLAND

Aangezien de Belgische winkels van Superconfex NV in 2005 zullen worden vervreemd, bestaat het voornemen het hoofdkantoor, het distributiecentrum en de winkel van Superconfex BV in Stein (NL) te sluiten. Daardoor komen in totaal 43 arbeidsplaatsen (38 fulltime equivalenten) te vervallen.
Lees verder
woensdag 15 juni 2005

Retail is ons vak


Lees verder
maandag 6 juni 2005

SUPERCONFEX VERKOOPT 20 WINKELS AAN C&A BELGIË

Kledingketen Superconfex heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van de handelsactiviteiten van 20 van de 42 door haar in België geëxploiteerde winkels aan C&A België. Alle 131 voor onbepaalde duur in de 20 winkels werkzame medewerkers zullen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden conform CAO 32bis naar C&A overgaan. De overdracht zal plaatsvinden per 01.01.2006 na afronding van de van toepassing zijnde procedures.
Lees verder
woensdag 11 mei 2005

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de jaarrekening 2004 van Macintosh Retail Group NV vastgesteld. Dit impliceert dat per aandeel een dividend zal worden uitgekeerd van € 1,05 oftewel 42,7% van de nettowinst ad € 2,58 per aandeel (2004: € 0,72 oftewel 42,2% van € 1,78). De datum van ex-dividend notering is maandag 2 mei 2005 en het dividend wordt betaalbaar gesteld met ingang van donderdag 12 mei 2005.
Lees verder
donderdag 10 maart 2005

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2004, VOORUITZICHTEN 2005

MACINTOSH RETAIL GROUP REALISEERT 3% HOGERE OMZET EN 44 % HOGERE NETTOWINST IN 2004; DIVIDEND 46% HOGER OP € 1,05.
Lees verder
vrijdag 14 januari 2005

TRADING UPDATE 2004

MACINTOSH RETAIL GROUP REALISEERT HOGERE OMZET EN VERWACHT AANZIENLIJK HOGERE NETTOWINST OVER 2004 De omzet van Macintosh Retail Group nam in 2004 toe met 3,1% tot € 805,5 mln ondanks aanhoudend slechte marktomstandigheden. In alle sectoren met uitzondering van kleding werd een hoger marktaandeel behaald. Verwacht wordt dat de nettowinst over 2004 aanzienlijk hoger zal uitkomen dan in 2003 (nettowinst 2003: € 12,7 mln).
Lees verder
donderdag 2 september 2004

HALFJAARBERICHT 2004 MACINTOSH RETAIL GROUP

HOGERE OMZET, BEDRIJFSRESULTAAT EN NETTOWINST Macintosh Retail Group realiseerde in de eerste helft van 2004 een omzet van € 393,5 mln ten opzichte van € 383,1 mln in 2003 (+ 2,7%). Het bedrijfsresultaat nam toe van € 7,3 mln tot € 8,1 mln (+ 10%). De nettowinst steeg met 25% van € 3,8 mln naar € 4,8 mln. Per aandeel kwam de nettowinst uit op € 0,68 ten opzichte van € 0,54 in 2003.
Lees verder
woensdag 14 juli 2004

TRADING UPDATE EERSTE HALFJAAR

OPNIEUW HOGERE OMZET MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group heeft in de eerste helft van 2004 een bijna 3% hogere omzet gerealiseerd dan in 2003, ondanks een verdere daling van de detailhandelsbestedingen.
Lees verder
woensdag 21 april 2004

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de jaarrekening 2003 van Macintosh Retail Group NV goedgekeurd. Dit impliceert dat per aandeel een dividend zal worden uitgekeerd van € 0,72 oftewel 42% van de nettowinst (2003: € 0,65 oftewel 40%). De datum van ex-dividend notering is vrijdag 23 april 2004 en het dividend wordt betaalbaar gesteld met ingang van dinsdag 4 mei 2004.
Lees verder
donderdag 11 maart 2004

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2003, VOORUITZICHTEN 2004

Hogere omzet Macintosh Retail Group in moeilijke markt; hoger dividend
Lees verder
vrijdag 23 januari 2004

Aandeelhoudersvergadering Macintosh Retail Group NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de jaarrekening 2000 van Macintosh Retail Group NV goedgekeurd. Dit impliceert dat, evenals over 1999, een dividend zal worden uitgekeerd van EUR 1,10 per genoteerd aandeel. Het dividend is betaalbaar met ingang van 10 mei 2001.
Lees verder
vrijdag 23 januari 2004

Hogere omzet Macintosh Retail Group in slechte marktomstandigheden

Macintosh Retail Group heeft in 2003 onder slechte marktomstandigheden een bijna 2% hogere omzet gerealiseerd dan in 2002. Verwacht wordt dat bedrijfsresultaat en nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening rond het niveau van 2002 zullen uitkomen (bedrijfsresultaat 2002: € 22,6 mln; nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 2002: € 12,2 mln).
Lees verder
donderdag 4 september 2003

HALFJAARBERICHT 2003 MACINTOSH RETAIL GROUP

Hogere nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening Macintosh Retail Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2003 een omzet van EUR 383,1 mln ten opzichte van EUR 370,3 mln in 2002 (+ 3,5%). De omzet van vergelijkbare activiteiten steeg met 7,4%. Ondanks verder verslechterde marktomstandigheden nam het bedrijfsresultaat licht toe van EUR 7,2 mln tot EUR 7,3 mln. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening steeg met 13,9% van EUR 3,3 mln naar EUR 3,8 mln. Per aandeel kwam de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening uit op EUR 0,54 ten opzichte van EUR 0,45 in 2002.
Lees verder
vrijdag 18 juli 2003

VOORLOPIGE HALFJAARCIJFERS 2003 MACINTOSH RETAIL GROUP

Hogere nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening Macintosh Retail Group evenaarde in de eerste helft van 2003, ondanks verder verslechterde marktomstandigheden, het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2002 en realiseerde een hogere nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening.
Lees verder
donderdag 1 mei 2003

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de jaarrekening 2002 van Macintosh Retail Group NV goedgekeurd. Dit impliceert dat per aandeel een dividend zal worden uitgekeerd van EUR 0,65. De datum van ex-dividend notering is maandag 5 mei 2003 en het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 15 mei 2003.
Lees verder
vrijdag 14 maart 2003

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2002, VOORUITZICHTEN 2003

FORS HERSTEL RESULTATEN MACINTOSH RETAIL GROUP IN 2002 In vervolg op het persbericht van 24 januari 2003 deelt Macintosh Retail Group het volgende mede. Macintosh Retail Group is er in 2002 in geslaagd om ondanks het slechtere economische klimaat een stijging van het bedrijfsresultaat te realiseren met 25% tot EUR 22,6 mln (2001: EUR 18,1 mln), terwijl de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met EUR 7,9 mln steeg tot EUR 12,2 mln (2001: EUR 4,3 mln). Dit werd met name bereikt door de effectuering van maatregelen tot rendementsherstel en een strakke beheersing van kosten. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel steeg van EUR 0,57 naar EUR 1,64. Het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) steeg eveneens ten opzichte van 2001 en kwam uit op 11,4% (2001: 8,3%). Door een netto buitengewoon resultaat van EUR 14,2 mln kwam de totale nettowinst uit op EUR 26,4 mln ten opzichte van een nettoverlies van EUR 18,7 mln in 2001. De cashflow uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg in 2002 EUR 34,0 mln (2001: EUR 29,7 mln). Aan aandeelhouders zal over 2002 een dividend worden uitgekeerd van EUR 0,65 per aandeel (2001: EUR 0,50 uit reserves). In 2002 is verder gewerkt aan de uitbouw van onze winkelformules. Er werden 31 nieuwe winkels geopend, waaronder 4 verplaatsingen, vooral bij GP Décors en Kwantum Nederland. Door de verkoop respectievelijk sluiting van 109 winkels daalde het totaal aantal per saldo met 82 tot 717.
Lees verder
maandag 3 februari 2003

Drs. G.J. Beijer neemt afscheid als Voorzitter RvB Macintosh Retail Group NV

Na 34 jaar werkzaam te zijn geweest voor Macintosh Retail Group NV, waarvan 6 jaar als lid en bijna 25 jaar als Voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft drs. G.J. Beijer op 1 februari 2003, zoals eerder aangekondigd, afscheid genomen.
Lees verder
vrijdag 24 januari 2003

FORS HERSTEL RESULTATEN MACINTOSH RETAIL GROUP IN 2002

Vooruitlopend op de publicatie van de jaarcijfers 2002 op 14 maart 2003 deelt Macintosh Retail Group het volgende mede. Macintosh Retail Group is er in 2002 in geslaagd om ondanks het slechtere economische klimaat een stijging van het bedrijfsresultaat te realiseren met 25% tot EUR 22,6 mln (2001: EUR 18,1 mln), terwijl de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening met EUR 7,9 mln steeg tot EUR 12,2 mln (2001: EUR 4,3 mln). Dit werd met name bereikt door maatregelen tot rendementsherstel en een strakke beheersing van kosten. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening per aandeel steeg van EUR 0,57 naar EUR 1,64. Door een netto buitengewoon resultaat van EUR 14,2 mln kwam de totale nettowinst uit op EUR 26,4 mln ten opzichte van een nettoverlies van EUR 18,7 mln in 2001. De totale cashflow zal naar verwachting circa EUR 64 mln bedragen (2001: EUR 25,8 mln).
Lees verder
vrijdag 17 januari 2003

INKOOP 4,5% EIGEN AANDELEN DOOR MACINTOSH RETAIL GROUP

De Raad van Bestuur deelt mede 337.000 (4,5%) eigen aandelen onderhands te hebben ingekocht.
Lees verder
donderdag 9 januari 2003

BENOEMINGEN BIJ MACINTOSH RETAIL GROUP

Benoemingen de heren drs. E.A.M. Dekkers, R.E. de Lange en L. Cornelis
Lees verder
donderdag 9 januari 2003

VERKOOP ONROEREND GOED PIET KLERKX WOONBOULEVARD WAALWIJK

Macintosh Retail Group deelt mede dat heden het onroerend goed van de Piet Klerkx woonboulevard te Waalwijk is verkocht. Deze verkoop, die plaatsvindt door middel van een off- balance lease met Lage Landen Vastgoedfinanciering, leidt tot een netto boekwinst van circa EUR 9 mln.
Lees verder
woensdag 2 oktober 2002

BENOEMING BIJ KWANTUM

Mevrouw I.W.R.J. Meijers is met ingang van 7 oktober 2002 benoemd tot Directeur Verkoop bij dochteronderneming Kwantum Nederland BV.
Lees verder
donderdag 29 augustus 2002

MACINTOSH RETAIL GROUP VERKOOPT BENTEX AAN DENIM HOLDING

Macintosh Retail Group NV en Denim Holding BV maken bekend dat de tot Macintosh Retail Group behorende kledingketen Bentex per 1 januari 2002 door Denim Holding is overgenomen. De hiermee samenhangende transactie is vandaag afgerond. Met de verkoop is een boekwinst gemoeid van ruim EUR 1 mln.
Lees verder
donderdag 29 augustus 2002

HALFJAARBERICHT 2002 MACINTOSH RETAIL GROUP

Hogere winst Macintosh Retail Group
Lees verder
woensdag 21 augustus 2002

Kwantum, Piet Klerkx en Woonexpress, Stoutenbeek en Mondileder introduceren nieuwe woonsites

Online oriënteren vanuit de ‘luie stoel’ op meer dan 5000 artikelen voor in en om het huis Kwantum (www.kwantum.nl), Piet Klerkx en Woonexpress (www.pietklerkx.nl), Stoutenbeek (www.stoutenbeek.nl) en Mondileder (www.mondileder.nl), beschikken vanaf heden over een nieuwe website met een totaalaanbod van meer dan vijfduizend artikelen voor in en om het huis. Tot op heden was het aanbod van woonartikelen op internet in Nederland zeer beperkt, maar met de introductie van de nieuwe sites wordt dit aantal ongeveer verdrievoudigd. Gezamenlijk vormen de sites op dit moment de grootste online-aanbieder van meubels en woonaccessoires. Op alle websites kan men artikelen bekijken en indien gewenst direct kopen.
Lees verder
vrijdag 12 juli 2002

HALFJAARRESULTAAT 2002 Hogere winst Macintosh Retail Group

Vooruitlopend op de publicatie van de definitieve halfjaarcijfers op 29 augustus 2002, deelt de Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group mede dat in het eerste halfjaar van 2002 een nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening is gerealiseerd van EUR 3,3 mln, ten opzichte van EUR 2,9 mln in 2001.
Lees verder
maandag 24 juni 2002

BENOEMINGEN BIJ MACINTOSH RETAIL GROUP

A.J. Kleinpaste benoemd tot Directeur Product Management bij Kwantum Nederland en G. van Amerongen benoemd tot Directeur Management Services bij BelCompany Nederland.
Lees verder
vrijdag 14 juni 2002

VERKOOP MYWEB AAN WANADOO DEFINITIEF

Macintosh Retail Group NV en Euronet Internet BV hebben definitieve overeenstemming bereikt inzake de volledige overname van MyWeb BV door Euronet Internet BV, een 100% dochter van Wanadoo SA, met ingang van 1 juni 2002.
Lees verder
donderdag 25 april 2002

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de jaarrekening 2001 van Macintosh Retail Group NV goedgekeurd. Het voorstel van de Raad van Bestuur om aan aandeelhouders een uitkering te doen van in totaal E 3.711.000 ten laste van de reserves, werd eveneens goedgekeurd. Dit impliceert dat per aandeel een bedrag zal worden uitgekeerd van E 0,50. De datum van betaalbaarstelling is 8 mei 2002. De uitkering reflecteert, aldus de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, het vertrouwen in de toekomst van Macintosh Retail Group.
Lees verder
dinsdag 16 april 2002

VOORGENOMEN VERKOOP MYWEB AAN WANADOO

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV en de Directie van Wanadoo SA hebben een intentieverklaring getekend waarmee in beginsel overeenstemming werd bereikt inzake een volledige overname van MyWeb BV door Euronet Internet BV (100% dochter van Wanadoo SA). Indien de verdere besprekingen en de te volgen procedures tot een goed resultaat leiden, kan een definitieve overeenkomst binnenkort worden getekend. Naar verwachting zal de verkoopopbrengst de - in 2001 afgeboekte - investeringen in MyWeb gedeeltelijk compenseren en derhalve in 2002 een boekwinst voor Macintosh Retail Group opleveren.
Lees verder
dinsdag 2 april 2002

BESTUURSMUTATIES BIJ MACINTOSH RETAIL GROUP

Na een dienstverband van 34 jaar bij Macintosh Retail Group NV, waarvan 6 jaar als lid en bijna 25 jaar als Voorzitter van de Raad van Bestuur, heeft de heer drs. G.J. Beijer afgelopen jaar aan de Raad van Commissarissen te kennen gegeven op enige termijn te willen terugtreden. De Raad van Commissarissen heeft dit verzoek ingewilligd met dien verstande dat de heer Beijer zijn werkzaamheden voor Macintosh Retail Group NV per 1 februari 2003 zal beëindigen.
Lees verder
vrijdag 8 maart 2002

JAARRESULTATEN & DIVIDEND 2001, VOORUITZICHTEN 2002

In vervolg op het persbericht van 25 januari 2002 deelt Macintosh Retail Group NV het volgende mede. De omslag die zich in de tweede helft van 2000 aandiende, bleek een voorbode te zijn van de economische tegenwind waar Macintosh Retail Group in heel 2001 aan werd blootgesteld. Het consumentenvertrouwen vertoonde een gestage daling. Dat kwam niet altijd tot uitdrukking in officiële marktcijfers over de consumentenbestedingen, omdat de hoogste inflatie sinds jaren, het beeld versluierde. In volume gemeten was in Nederland sprake van het laagste groeicijfer van de afgelopen 7 jaar en de bestedingen in een aantal voor Macintosh Retail Group relevante sectoren stagneerden of daalden.
Lees verder
vrijdag 25 januari 2002

OMZET EN RESULTAAT 2001 MACINTOSH RETAIL GROUP

Vooruitlopend op de publicatie van de jaarcijfers 2001 op 7 maart 2002 deelt Macintosh Retail Group het volgende mede. In 2001 werd een omzet gerealiseerd van EUR 810 mln, ten opzichte van EUR 803 mln in 2000. Het bedrijfsresultaat daalde van EUR 35,5 mln naar EUR 18,1 mln. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op EUR 4,3 mln (2000: EUR 18,3 mln). Voor 2001 wordt, in verband met een aantal herstructureringsmaatregelen, een netto buitengewone last voorzien in de orde van grootte van ruim EUR 20 mln (2000: bate van EUR 0,8 mln). De totale cashflow (netto resultaat + afschrijvingen/afboekingen vaste activa) zal naar verwachting ruim EUR 25 mln bedragen ten opzichte van EUR 45,2 mln in 2000.
Lees verder
dinsdag 27 november 2001

Persbericht

In juni 2001 werd door Macintosh Retail Group melding gemaakt van een aantal te nemen maatregelen teneinde de winstgevendheid structureel te verbeteren. Dit betrof de verkoop van de activiteiten in de kledingsector (Superconfex en Bentex), de sluiting van BelCompany Duitsland en de concentratie van Hoogenbosch op expansie in Nederland en uitbreiding van Manfield in Duitsland en dientengevolge de sluiting van de overige formules van Hoogenbosch in België en Duitsland. De sluiting van de winkels van BelCompany in Duitsland en de overdracht van de huurrechten van de betreffende buitenlandse winkels van Hoogenbosch zijn inmiddels geëffectueerd.
Lees verder
zondag 2 september 2001

HALFJAARBERICHT 2001 MACINTOSH RETAILGROUP

GROEPWINST- EN VERLIESREKENING Macintosh Retail Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2001 een omzet van EUR 404,9 mln ten opzichte van EUR 406,9 mln in dezelfde periode in 2000. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 9,1 mln ten opzichte van EUR 15,9 mln in 2000. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op EUR 2,9 mln (2000: EUR 7,8 mln), ofwel EUR 0,38 per aandeel (2000: EUR 1,01).
Lees verder
vrijdag 13 juli 2001

OMZET EN RESULTAAT MACINTOSH RETAIL GROUP NV OVER HET EERSTE HALFJAAR 2001.

In vervolg op het persbericht van 25 juni 2001 deelt de Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group mede dat in het eerste halfjaar van 2001 een bedrijfsresultaat is gerealiseerd van EUR 9,1 mln ten opzichte van een gepubliceerd bedrijfsresultaat van EUR 15,9 mln over dezelfde periode in 2000. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op EUR 2,9 mln ten opzichte van EUR 7,8 mln in 2000.
Lees verder
dinsdag 10 juli 2001

Benoemingen bij Macintosh Retail Group

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group NV maakt melding van onderstaande benoemingen.
Lees verder
maandag 2 juli 2001

MACINTOSH RETAIL GROUP NEEMT MAATREGELEN TOT RENDEMENTS-VERBETERING

Nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening in eerste helft 2001 fors lager dan in 2000. Vooruitlopend op de publicatie van de voorlopige halfjaarcijfers op 13 juli 2001 deelt de Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group mede dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over het eerste halfjaar 2001 een forse teruggang te zien zal geven ten opzichte van dezelfde periode in 2000, met name door tegenvallende omzetten en resultaten bij Superconfex. Tevens zal sprake zijn van een netto buitengewone last van enkele miljoenen Euro’s, samenhangende met een inmiddels genomen besluit om de verliesgevende pilot van BelCompany in Duitsland voor 30 juni 2001 te beëindigen. Teneinde de winstgevendheid structureel te verbeteren is daarnaast een aantal andere maatregelen in voorbereiding. De belangrijkste daarvan zijn de vervreemding van de activiteiten in de kledingsector (Superconfex en Bentex) alsmede de concentratie van Hoogenbosch op expansie in Nederland en uitbreiding van Manfield in Duitsland en dientengevolge de sluiting van de winkels van de overige formules van Hoogenbosch in België en Duitsland.
Lees verder
donderdag 31 mei 2001

Jaarresultaten en dividend 2000, vooruitzichten 2001

Na een reeks van jaren met stijgende resultaten en een goed 1ste halfjaar 2000 is het jaar 2000 in zijn geheel voor Macintosh Retail Group uiteindelijk teleurstellend verlopen door een tegenvallende omzetontwikkeling van de kledingactiviteiten in met name het vierde kwartaal. De omzet van Macintosh Retail Group steeg ten opzichte van 1999 met EUR 68,0 mln (9,3%) tot EUR 803,0 mln. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 35,5 mln ten opzichte van EUR 35,4 mln in 1999. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening kwam uit op EUR 18,3 mln (1999: EUR 20,7 mln), ofwel 2,3% van de omzet (1999: 2,8%). De nettowinst bedroeg, inclusief een buitengewoon resultaat ad EUR 0,8 mln, EUR 19,1 mln ten opzichte van EUR 20,8 mln in 1999. Het rendement op het netto geinvesteerd vermogen (ROCE) kwam uit op 18,0% (1999: 18,9%).
Lees verder
maandag 9 april 2001

MACINTOSH RETAIL GROUP KOOPT 6,18% EIGEN AANDELEN.

Macintosh Retail Group deelt mede 488.683 eigen aandelen (6,18% van het geplaatste aandelenkapitaal) in te kopen van aandeelhouder NPM Capital NV. De prijs die per aandeel wordt betaald bedraagt € 20,25. Het voornemen bestaat om de betreffende aandelen in te trekken. De nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening 2000 per aandeel komt daardoor uit op € 2,49 (was € 2,34).
Lees verder