persberichten

Persberichten

maandag 17 november 2014

Macintosh Retail Group rondt succesvolle herfinanciering af

 

 • Financieringsfaciliteit bankenconsortium tot € 140 miljoen
 • Gestructureerde lening door enkele grootaandeelhouders van € 20 miljoen
 • Eigen vermogen reeds versterkt met € 19,5 miljoen aandelen emissie op 15 juli 2014

Lees verder
woensdag 29 oktober 2014

TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL 2014

Duidelijke omzetgroei en hoger marktaandeel bij Fashion en Kwantum
Resultaat licht onder druk door zeer warme septembermaand

 

 • Rebalancing for profitable growth strategie leidt tot sterke groei marktaandeel en omzetplus van 4,3% (+ € 6,6 mln) bij Fashion core1.
 • Online omzetgroei Fashion NL significant beter dan markt.
 • € 1,5 mln hogere operationele EBIT Fashion core in juli/augustus wordt meer dan volledig ongedaan gemaakt door daling met € 3,3 mln in september.
 • Sterke verbetering Kwantum door 12,1% (+ € 4,7 mln) hogere core1 omzet en € 1,5 mln hogere operationele EBIT.
 • Totale operationele EBIT Macintosh in Q3 (- € 3,2 mln) nagenoeg gelijk aan Q3 2013.

1.  “Core” betreft de in “Rebalancing for profitable growth” benoemde strategische winkels plus online en cross channel.


Lees verder
woensdag 29 oktober 2014

CFO Theo Strijbos verlaat Macintosh

De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV maakt bekend dat Theo Strijbos RA zijn functie als lid van de Raad van Bestuur (CFO) neer zal leggen per 1 november 2014 en Macintosh verlaat per 1 mei 2015. Zijn taken worden overgenomen door Jeroen Seyger als Interim CFO.
Lees verder
vrijdag 10 oktober 2014

REACTIE MACINTOSH OP BERICHTGEVING RONDOM FAILLISSEMENT HALFORDS

Het op 7 oktober 2014 aangekondigde faillissement van fiets- en automotiveketen Halfords (sinds 30 juni 2013 ex-dochteronderneming van Macintosh), heeft geleid tot speculaties in de media omtrent de positie van Macintosh.
Macintosh vindt het daarom wenselijk om door middel van dit persbericht een aantal zaken te verduidelijken.
Lees verder
dinsdag 7 oktober 2014

FAILLISSEMENT HALFORDS


Lees verder
dinsdag 26 augustus 2014

Verkoop Scapino BelgiŽ

Macintosh Retail Group heeft een akkoord bereikt met DFM Participaties BV over de verkoop van de vennootschap SC Retail NV, die in België 24 Scapino winkels exploiteert en waar 168 mensen werkzaam zijn. De overdracht zal effect hebben vanaf 3 november 2014. De medewerkers in de betreffende winkels behouden hun arbeidsvoorwaarden. Verdere informatie over de verkoopvoorwaarden wordt conform afspraak met de koper niet gegeven.
Lees verder
woensdag 30 juli 2014

HALFJAARBERICHT 2014

Significante omzetgroei Fashion (+ 10,1%) en kwalitatief duidelijk betere operationele performance

 

 • Omzet Macintosh + € 25,8 mln (+ 6,8 %) naar € 405,4 mln.
 • Fashion core outperformt schoenenmarkt met omzetstijging van 12,4%; fysieke winkels + 9,0% en online + 47,5%.
 • Omzet Living lager met positieve trend in Q2.
 • Nieuw financieringspakket van € 180 mln legt solide basis onder verdere uitvoering “Rebalancing for profitable growth” strategie.

 


Lees verder
dinsdag 15 juli 2014

Macintosh Retail Group N.V. haalt met succes Ä 19.5 miljoen op door middel van een aandelenemissie

Macintosh Retail Group ("Macintosh" of de "Vennootschap") haalt met succes € 19.5 miljoen op door middel van een aandelenemissie (de "Emissie") van 2.434.254 gewone aandelen (de “Aandelen”) tegen een prijs van € 8,00 per Aandeel. 
Lees verder
dinsdag 15 juli 2014

Macintosh Retail Group N.V. kondigt emissie aan van 2.434.254 nieuwe gewone aandelen

 • Macintosh Retail Group (“Macintosh” of de “Vennootschap”) kondigt de aanvang van een emissie (de “Emissie”) aan van 2.434.254 nieuwe gewone aandelen (de “Aandelen”). De Emissie vertegenwoordigt ongeveer 10% van het totaal uitstaande aandelen kapitaal
 • De opbrengst zal worden gebruikt voor het versterken van Macintosh’ kapitaalbasis en voor algemene bedrijfsdoeleinden
 • De uitgifte prijs (de “Uitgifte Prijs”) wordt bepaald door de uitkomst van het accelerated bookbuild proces
 • De Emissie is gegarandeerd op een minimumprijs van € 8,00 (de “Minimumprijs”) door Macintosh’ grootaandeelhouders
 • Drie leden van de raad van bestuur (nieuwe CEO, CFO en COO) participeren in de Emissie voor € 100.000 op de Uitgifte Prijs

Lees verder
dinsdag 15 juli 2014

Significante omzetgroei Fashion (+ 10,1%) en groter marktaandeel in H1 2014 bevestigen strategische aanpak

Nieuw financieringspakket van € 180 mln met participatie van banken en grootaandeelhouders legt solide basis onder uitvoering strategie
Lees verder
vrijdag 27 juni 2014

Kurt Staelens definitief benoemd als nieuwe CEO Macintosh

De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV heeft na afloop van de heden gehouden buitengewone vergadering van aandeelhouders de heer Kurt Staelens MBA (44) per 1 juli 2014 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en per 1 augustus 2014 tot nieuwe CEO. Hij volgt de heer Frank De Moor, lic-drs op die een functie elders heeft aanvaard.

Kurt Staelens heeft de Belgische nationaliteit en was Vicepresident Sales & E-business bij telecombedrijf Belgacom in Brussel. Hij heeft in zijn carrière diverse commerciële directiefuncties bekleed en was ook zelfstandig online ondernemer.


Lees verder
vrijdag 16 mei 2014

Oproeping BAVA

Macintosh Retail Group NV publiceert vanochtend op haar website www.macintosh.nl de oproeping voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 27 juni 2014 om 10.00 uur te Den Bosch.
Tijdens deze vergadering informeert de Raad van Commissarissen aandeelhouders over het voornemen om de heer K.C. Staelens MBA (44) te benoemen tot bestuurder per 1 juli 2014. De heer Staelens zal vervolgens per 1 augustus 2014 worden benoemd tot Voorzitter Raad van Bestuur (CEO) als opvolger van de heer F.K. De Moor.
Lees verder
vrijdag 9 mei 2014

Nieuwe CEO Macintosh

De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV (Macintosh) heeft het voornemen om de heer Kurt Staelens MBA (44) te benoemen tot nieuwe CEO van Macintosh. Hij volgt huidig CEO Frank De Moor op, die met ingang van 1 augustus 2014 een functie elders heeft aanvaard.
Lees verder
donderdag 24 april 2014

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP N.V.

Belangrijkste besluiten
Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar ruim 66% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd, werd de Jaarrekening 2013 van Macintosh Retail Group N.V. vastgesteld. Het negatieve nettoresultaat over het boekjaar 2013 werd ten laste gebracht van de reserves.
Aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het in 2013 gevoerde beleid respectievelijk het daarop uitgeoefende toezicht.
De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en het beperken / uitsluiten van het voorkeursrecht, werd verlengd voor een periode van 18 maanden voor een bedrag gelijk aan 10% van het geplaatste kapitaal. De Raad van Bestuur werd voor een periode van 18 maanden gemachtigd om eigen aandelen in te kopen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal.
Lees verder
donderdag 24 april 2014

Aanscherping strategie en extra maatregelen voor versneld resultaatherstel


Stijging omzet en marge in Fashion zet door in eerste maanden 2014

 

Macintosh maakt tijdens de aandeelhoudersvergadering van vandaag de conclusies bekend van het onderzoek naar de strategie in Fashion. Belangrijkste constatering is dat de cross channel aanpak wordt ondersteund, maar dat alleen formules met een duidelijk onderscheidend vermogen daarin succesvol kunnen zijn. Een aantal operationele en commerciële maatregelen wordt geïmplementeerd om de kracht van de schoenenformules in Nederland, België en de UK beter tot hun recht te laten komen. Op basis hiervan en op grond van de eerste positieve resultaten van reeds genomen acties, scherpt Macintosh haar strategie verder aan en wordt de transformatie versneld. Daarvoor wordt vandaag een groepsbreed programma “Rebalancing for profitable growth” gepresenteerd met de ambitie van significante omzetgroei, leidend tot een operationele EBIT-marge (exclusief incidentals) van minstens 6% in Fashion in 2017. 


Lees verder
vrijdag 28 maart 2014

CEO Frank De Moor verlaat Macintosh Retail Group per 1 augustus 2014

Frank De Moor heeft te kennen gegeven terug te willen treden als CEO van Macintosh Retail Group om elders een functie te aanvaarden. In goed overleg met de Raad van Commissarissen is 1 augustus 2014 vastgesteld als datum waarop hij Macintosh Retail Group verlaat, zodat de lopende herfinancierings-gesprekken onder zijn leiding kunnen worden afgerond. Dit biedt de Raad van Commissarissen tevens enige tijd om een opvolger te zoeken.
Frank De Moor (51) werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur op 1 oktober 2002 en tot CEO op 1 februari 2003. Sinds 1994 vervulde hij diverse directiefuncties bij dochterondernemingen van Macintosh Retail Group.
Lees verder
dinsdag 11 maart 2014

JAARVERSLAG 2013 EN OPROEPING AVA

Macintosh Retail Group NV publiceert morgenochtend op haar website www.macintosh.nl de digitale versie van het Jaarverslag 2013 inclusief de integrale Jaarrekening 2013.
Lees verder
donderdag 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013

OP WEG NAAR EEN NIEUW MACINTOSH
 

Omzet en resultaat in 2013 onder druk, maar tekenen van herstel zichtbaar

 

 • Omzet 6,8% lager (constante wisselkoersen).
 • Tekenen van omzetherstel in vierde kwartaal.
 • Cross channel omzet € 46,9 mln (+ 19,7%).
 • Operationele EBITDA € 20,5 mln.
 • Positieve operationele EBIT in Q4 compenseert eerste drie kwartalen grotendeels.
 • Operationeel nettoresultaat - € 4,5 mln. 
   

Lees verder
maandag 10 februari 2014

Trading update 2013

TEKENEN VAN HERSTEL IN VIERDE KWARTAAL

 

 • Omzet in 2013 onder druk door zeer moeilijke retailmarkt.
 • Online omzet stijgt met bijna 13%.
 • EBITDA lager dan in 2012 maar duidelijk positief.
 • Operationeel bedrijfsresultaat 2013 licht negatief.
 • Financieringsconvenanten aangepast.

Lees verder