persberichten

Persberichten

woensdag 30 oktober 2013

TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL 2013

Omzet in Q3 onder druk, maar minder dan in H1
 

 • Omzetdruk vooral door Fashion NL.
 • Online omzet Fashion stijgt met 16%, Living met 50%.
 • Operationele EBITDA lager, maar positief.
 • Negatieve operationele EBIT ondanks kostenbeheersing.

Lees verder
donderdag 10 oktober 2013

Bestuurslid Eric Coorens krijgt operationele leiding over Fashion Nederland

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group heeft besloten om de directe betrokkenheid bij de winkeloperaties te versterken en tegelijkertijd de resultaatverantwoordelijkheid van de landendirecties in Fashion te vergroten.
Lees verder
maandag 30 september 2013

Benoeming Ronald van der Vis tot nieuwe commissaris

De heer W.T.C van der Vis MBA (46) is vandaag benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV. De benoeming vond unaniem plaats tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering waar 64,5% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd. 
Lees verder
donderdag 25 juli 2013

Halfjaarbericht 2013

Omzet en resultaat eerste halfjaar onder druk.
Positief operationeel bedrijfsresultaat verwacht over geheel 2013.

 

 • Bestedingen non-food retail verder omlaag.
 • Stijging online omzet Macintosh Fashion, maar fysieke winkels verliezen omzet.
 • Sterke sturing op margebehoud en kostenbesparing.
 • Betere operationele kasstroom en lagere netto schuld.
 • MacFit transformatieprogramma op schema.

Lees verder
dinsdag 23 juli 2013

Voordracht nieuwe commissaris

De heer W.T.C van der Vis MBA (45) is bereid gevonden om toe te treden tot de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group NV
Lees verder
vrijdag 28 juni 2013

Management buy out Halfords

Macintosh Retail Group en P.J. Stormmesand, Algemeen Directeur van Halfords, hebben overeenstemming bereikt over een verkoop van alle aandelen in Halfords per 30 juni 2013.
Na overname heeft Halfords een garantievermogen van circa 30% en daarmee een gezonde financiële uitgangspositie. De financiering van Halfords vindt plaats door Macintosh Retail Group met de gebruikelijke financieringsafspraken. De zeggenschap over Halfords komt volledig in handen van de heer Stormmesand. 
Lees verder
donderdag 25 april 2013

Aandeelhoudersvergadering Macintosh Retail Group NV

Tijdens de vandaag gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waar 65,8% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd, werd de Jaarrekening 2012 van Macintosh Retail Group N.V. vastgesteld. Het negatieve nettoresultaat over het boekjaar 2012 werd ten laste gebracht van de reserves. 
Lees verder
donderdag 25 april 2013

Trading update 2013

 

 • Omzetdaling met € 36,2 mln tot € 222,1 mln, waarvan meer dan de helft door slechte maand maart.
 • Bedrijfsresultaat beduidend lager bij gelijke procentuele marge en lagere kosten.

Lees verder
woensdag 13 maart 2013

Jaarverslag 2012 en Oproeping AVA

Macintosh Retail Group NV publiceert vanavond op haar website www.macintosh.nl de digitale versie van het Jaarverslag 2012 inclusief de integrale Jaarrekening 2012.
Lees verder
donderdag 28 februari 2013

POSITIEF OPERATIONEEL RESULTAAT IN MOEILIJKE RETAILMARKT

 • Omzet 2,1% hoger op € 893,2 mln.
 • Rendabele online omzet van € 39,3 mln (+ 50%), waarvan € 36,1 mln in Fashion.
 • Operationele EBITDA € 42,6 mln (2011: € 55,6 mln).
 • In alle landen en in alle sectoren duidelijk positief operationeel bedrijfsresultaat.
 • Operationeel bedrijfsresultaat € 18,1 mln (2011: € 31,9 mln).
 • Versnelde transformatie naar nieuwe retail realiteit en goodwill impairment: eenmalig bruto non cash effect - € 135,4 mln.
 • Operationele nettowinst € 10,0 mln (2011: € 22,0 mln).
 • Dividend € 0,20 per aandeel, oftewel bijna 50% van operationele nettowinst.
 • Sterke balans met 43% solvabiliteit. Lage netto schuld van € 32,3 (2011: € 32,7 mln).
 • 2013 wordt transitiejaar in een voortdurend moeilijk economisch klimaat.
   

Lees verder
dinsdag 26 februari 2013

MUTATIES IN RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen (RvC) van Macintosh Retail Group NV maakt bekend dat er twee wijzigingen optreden in de samenstelling van de RvC.

 

De voorzitter van de RvC, de heer A. Nühn, zou volgens rooster van aftreden eerst in 2014 aan de beurt zijn om af te treden en is dan niet herbenoembaar vanwege het vervullen van 3 termijnen. De heer Nühn heeft echter aangegeven zijn functie reeds per 1 maart 2013 ter beschikking te stellen in verband met de op 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur & Toezicht.
Na afloop van de Aandeelhoudersvergadering van 25 april 2013 eindigt de eerste benoemingsperiode van de heer drs J.E. Lagerweij als lid van de RvC. Hij heeft aangegeven zich niet voor herbenoeming beschikbaar te stellen omdat de Wet Bestuur & Toezicht dit niet toelaat in verband met overschrijding van het aantal toegestane functies.


Lees verder
maandag 21 januari 2013

Versnelde transformatie Macintosh Retail Group

 

 • Implementatie cross channel strategie op schema.
 • Versnelde transformatie Macintosh naar nieuwe retail realiteit.
 • Herschikking winkelportfolio leidt tot sluiting ruim 110 winkelsin komende jaren, naast openingen en refits.
 • Lagere groeiverwachting komende jaren resulteert in goodwill impairment.
 • Operationeel bedrijfsresultaat 2012 duidelijk positief.
 • Eenmalige (non cash) effecten van winkelsluitingen en goodwill impairment (totaal circa - € 136 mln), leiden in 2012 tot fors negatief bedrijfsresultaat.
 • Sterke financiële positie, ook na eenmalige afboekingen.
 • Voortzetting dividendpolitiek.
 • Doelstelling 2015: bedrijfsresultaat tussen € 30 mln en € 40 mln.
   

Lees verder