persberichten

Persberichten

dinsdag 20 oktober 2009

DERDE KWARTAAL 2009

Ontwikkelingen in derde kwartaal De omzet van de aan te houden activiteiten daalde in het derde kwartaal van 2009 met € 19 mln tot € 281 mln (- 6,3%), waarvan ruim – € 3 mln als gevolg van een koerseffect. De lagere omzet was volledig te wijten aan de ontwikkelingen in juli en augustus, over welke maanden het CBS een daling van – 4,9% respectievelijk – 11,4% rapporteerde voor de Nederlandse non-food detailhandel.
Lees verder
donderdag 27 augustus 2009

Halfjaarbericht 2009

Nettowinst stijgt met € 2,9 mln. (#)(*) Gelijke omzet Macintosh Retail Group (exclusief koerseffect) in sterk onder druk staande non-food retailmarkt (- 7,1%). (*) Sterke focus op brutomarge, kosten en werkkapitaal. (*) Netto schuldpositie verbetert ten opzichte van juni 2008 met circa € 100 mln (- 35%). (*) Nettowinst aan te houden activiteiten € 1,2 mln lager. (*) Totale nettowinst € 2,9 mln hoger door verkoop BelCompany België. (*) Geen uitspraak over geheel 2009.(##)
Lees verder
donderdag 25 juni 2009

VERKOOP BELCOMPANY BELGIË AAN TELENET

Macintosh Retail Group NV heeft een akkoord bereikt met Telenet over de verkoop van de winkels en verkooppunten van BelCompany in België, evenals het hoofdkantoor in Mechelen. De overdracht zal effect hebben met ingang van 30 juni 2009. De medewerkers in de betreffende winkels en op het hoofdkantoor zullen met behoud van hun arbeidsvoorwaarden naar Telenet overgaan.
Lees verder
dinsdag 26 mei 2009

KEUZEDIVIDEND 2008

Tijdens de op 28 april 2009 gehouden aandeelhoudersvergadering werd het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om het dividend over 2008 uit te keren in contanten of in de vorm van aandelen. Het contante dividend werd bepaald op EUR 0,55 per aandeel. De Raad van Bestuur werd gemachtigd de omwisselverhouding van het stockdividend vast te stellen.
Lees verder
dinsdag 28 april 2009

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Jaarrekening 2008 van Macintosh Retail Group NV door aandeelhouders vastgesteld.
Lees verder
dinsdag 28 april 2009

UPDATE 2009

In 2009 tot nu toe was, evenals in 2008, sprake van een moeilijke retailmarkt. De non-food detailhandelsbestedingen daalden volgens het CBS tot en met februari met 6,9%, vooral door een afname van het volume (- 6,7%). De bestedingen in de voor Macintosh Retail Group relevante markten stonden volgens beschikbare gegevens eveneens onder druk. Bij Macintosh Retail Group was het omzetbeeld wisselend per sector en per winkelformule. De totale omzet tot en met 27 april 2009 lag in lijn met die over dezelfde periode in 2008.
Lees verder
dinsdag 21 april 2009

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR HOOGENBOSCH RETAIL GROUP

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group deelt mede dat de heer H. Sieders (42) met ingang van 1 mei 2009 is benoemd tot Algemeen Directeur van dochteronderneming Hoogenbosch Retail Group.
Lees verder
donderdag 19 maart 2009

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2008, VOORUITZICHTEN 2009

Bedrijfsresultaat 2008: € 54,1 mln; goed resultaat in tweede halfjaar. (#)(*)Moeilijke retailmarkt. (*)Omzet neemt met € 266,2 mln toe tot € 1.186,5 mln door overname Brantano en stijging in Living. Omzetstijging in alle sectoren in tweede halfjaar. (*)Bedrijfsresultaat van € 66,9 mln naar € 54,1 mln, vooral door zwak eerste halfjaar. (*)Nettowinst van € 47,5 mln naar € 31,3 mln, mede door financieringskosten overname Brantano. (*)Dividend: € 0,55 per aandeel; keuzemogelijkheid voor contanten of aandelen. (*)Geen uitspraak over verwachte omzet- en resultaatontwikkeling in 2009.
Lees verder