persberichten

Persberichten

donderdag 28 augustus 2008

HALFJAARBERICHT 2008

Moeilijke retailmarkt leidt tot resultaatdaling. (#)(*) Omzettoename met € 112,4 mln tot € 562,3 mln door overname Brantano. (*) Bedrijfsresultaat van € 24,7 mln naar € 14,4 mln. (*) Nettowinst aan te houden activiteiten van € 17,0 mln naar € 5,2 mln, mede door financieringskosten vanwege overname Brantano. (*) Ook in tweede halfjaar moeilijke retailmarkt. (*) Bedrijfsresultaat 2008 naar verwachting lager en nettowinst 2008 beduidend lager dan in 2007.(##)
Lees verder
woensdag 27 augustus 2008

DIRECTIEWISSELINGEN BIJ DOCHTERS MACINTOSH RETAIL GROUP

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group deelt mede dat de heer D. Vandekerckhove (45) met ingang van 1 september 2008 is benoemd tot Algemeen Directeur van dochteronderneming Scapino. Diederick Vandekerckhove volgt de heer S.J.W. de Raat op, die zijn carri่re elders voortzet.
Lees verder
vrijdag 27 juni 2008

TEGENVALLENDE MARKTOMSTANDIGHEDEN IN EERSTE HALFJAAR 2008

De tegenvallende marktomstandigheden die Macintosh Retail Group op 22 april jl. rapporteerde over het eerste kwartaal van 2008, hebben zich tot nu toe in het tweede kwartaal doorgezet. Vooral in de voor Macintosh Retail Group relevante retailmarkten schoenen, kleding, fietsen en telecom was het dalende consumentenvertrouwen duidelijk merkbaar.
Lees verder
woensdag 25 juni 2008

NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ KWANTUM

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group deelt mede dat de heer R.J Berns (46) met ingang van 1 juli 2008 is benoemd tot Algemeen Directeur van dochteronderneming Kwantum.
Lees verder
dinsdag 20 mei 2008

DIRECTIEWIJZIGING KWANTUM

De Raad van Bestuur van Macintosh Retail Group deelt mede dat Kwantum en haar Directeur de heer P.A.E. Buitelaar in goed overleg besloten hebben om het dienstverband te be๋indigen.
Lees verder
dinsdag 13 mei 2008

BELCOMPANY LANCEERT DISCOUNTER TELEFOONKOPEN.NL

BelCompany Nederland opent op 1 juli 2008 29 discountwinkels onder de naam Telefoonkopen.nl. De nieuwe winkelformule brengt de allerscherpste aanbiedingen voor mobiele telefonie en ondersteunt de webwinkel van Telefoonkopen.nl die reeds enige tijd actief is.
Lees verder
dinsdag 22 april 2008

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Jaarrekening 2007 van Macintosh Retail Group NV door aandeelhouders vastgesteld. Per aandeel zal een dividend worden uitgekeerd van € 1,00 oftewel 40,8% van de nettowinst 2007 (2006: € 0,83 oftewel 40,2%). De datum van ex-dividend notering is donderdag 24 april 2008 en het dividend wordt betaalbaar gesteld met ingang van maandag 5 mei 2008.
Lees verder
dinsdag 22 april 2008

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP

Voor de heden om 14.00 uur te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder meer geagendeerd het dividendvoorstel, de (her)benoeming van een commissaris, de verlenging van de uitgiftebevoegdheid van aandelen en de inkoopbevoegdheid van aandelen. De volledige agenda voor de vergadering met toelichting is beschikbaar op www.macintosh.nl onder aandeelhoudersinfo / aandeelhoudersvergadering. Tijdens haar presentatie zal de Raad van Bestuur nader ingaan op de gang van zaken in 2007, de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2008 alsmede de bij Brantano inmiddels genomen en nog te ondernemen stappen. De presentatie is eveneens te vinden op de website.
Lees verder
donderdag 13 maart 2008

JAARRESULTATEN EN DIVIDEND 2007, VOORUITZICHTEN 2008

Verdere rendementsverhoging in grillige markt. (#)(*)Stijging bedrijfsresultaat met 3,3% naar € 66,9 mln bij omzettoename met € 5,8 mln tot € 920,3 mln. (*)Stijging nettowinst aan te houden activiteiten met 12,5 % naar € 47,5 mln en stijging totale nettowinst met 18,5% naar € 54,5 mln. (*)Winst per aandeel: € 2,51 (2006: € 2,10). (*)Contant dividend: € 1,00 (2006: € 0,83); stijging met 20,5%. (*)ROCE 22,1% (2006: 22,3%). (*)Verkoop meubelactiviteiten per 1 januari 2007 (*)Overname schoenenretailer Brantano begin 2008.(##)
Lees verder
maandag 3 maart 2008

DIRECTIEWISSELING BIJ BRANTANO

De heer K. Moons (44) heeft te kennen gegeven per 1 maart 2008 te willen terugtreden als lid van de Raad van Bestuur en gedelegeerd bestuurder van schoenenretailer Brantano NV. Macintosh Retail Group heeft dit verzoek ingewilligd.
Lees verder
dinsdag 29 januari 2008

MACINTOSH RETAIL GROUP BEZIT INGEVOLGE HET UITKOOPBOD, 100% VAN DE AANDELEN BRANTANO.

Macintosh Retail Group maakt bekend dat bij de afsluiting op 22 januari 2008 van het uitkoopbod op de aandelen uitgegeven door Brantano NV, 91.639 aandelen werden aangeboden. Dientengevolge bezit dochteronderneming Sumi NV in totaal 2.867.039 aandelen Brantano NV oftewel 98,6% van het aandelenkapitaal (eigen aandelen gehouden door Brantano NV meegeteld).
Lees verder
dinsdag 15 januari 2008

TRADING UPDATE 2007

NETTOWINST NAAR VERWACHTING BEDUIDEND HOGER BIJ FRACTIONEEL HOGERE OMZET (#) (*)Omzet van € 914 mln naar € 920 mln. (*) Bedrijfsresultaat naar verwachting boven recordniveau van 2006 (€ 64,8 mln). (*) Nettowinst aan te houden activiteiten naar verwachting hoger en totale nettowinst beduidend hoger dan in 2006 (€ 42,2 mln respectievelijk € 46,0 mln). (##)
Lees verder
woensdag 2 januari 2008

BOD OP SCHOENENRETAILER BRANTANO GAAT DOOR.

Macintosh Retail Group maakt bekend dat bij de afsluiting van de aanvaardingsperiode inzake het bod op Brantano NV op 21 december 2007, in totaal werden aangeboden: (#) (*)2.729.900 aandelen (93,9% van alle aandelen); (*)23.000 aandelenopties 2004 (69,7% van alle aandelenopties 2004); en (*)7.500 aandelenopties 2005 (60,0% van alle aandelenopties 2005). (##)
Lees verder