beeldbank

Beeldbank

Via de navigatie aan de bovenzijde vindt u per categorie hoge resolutie beelden die u kunt downloaden.

Alle op de Site afgebeelde foto's, handelsmerken (woord- en/of beeldmerken), dienstmerken en logo's zijn geregistreerd door Macintosh en/of haar dochtermaatschappijen. Uit niets op de Site kan worden afgeleid dat enige licentie of recht op het gebruik van deze merken en/of logo's is gegeven. Hiervoor is vereist dat schriftelijke toestemming wordt gegeven door Macintosh en/of haar dochterondernemingen. Elk misbruik van deze foto's, merken en/of logo's is strikt verboden.