gebruikersvoorwaarden en privacybeleid

Specifieke software

Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de site te downloaden (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van Macintosh en/of de derde leverancier van de Software. Op het gebruik van de Software zijn de bepalingen van toepassing van de Licentie-overeenkomst met de eindgebruiker die bij de Software gevoegd is of in de Software is opgenomen (de 'Licentie-overeenkomst'). Het is mogelijk dat een eindgebruiker dient in te stemmen met de bepalingen uit de Licentie-overeenkomst alvorens hij de software kan installeren. De Software wordt uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers in overeenstemming met de Licentie-overeenkomst. De reproductie of herdistributie van de Software in strijd met de Licentie-overeenkomst kan resulteren in civiel-rechtelijke en/of strafrechtelijke boetes. Het kopiëren van de Software voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden. Macintosh sluit hierbij alle garanties met betrekking tot de Software uit.