2014

Kasstroomoverzicht

In onderstaande tabel is de vereenvoudigde operationele cash flow opgenomen:

 

Kasstroomoverzicht (bedragen in mln €)20142013Verschil
Bedrijfsresultaat- 91,0- 5,5- 85,5
Afschrijvingen91,221,569,8
EBITDA0,215,9-15,7
Mutatie werkkapitaal- 13,04,1- 17,2
Mutatie voorzieningen- 5,1- 11,86,7
Investeringen- 16,5- 12,4- 4,1
Operationele cash flow- 34,4- 4,2- 30,2

 

De operationele cash flow was € 30,2 mln lager dan vorig jaar voornamelijk door lagere resultaten en een hoger werkkapitaal. De mutatie voorziening was lager vanwege de herziening / toevoeging voorziening verlieslatende winkels in 2014 ad € 6,8 mln. Het cash-out effect van de verlieslatende winkels is niet substantieel lager, doch kwam in 2014 deels via de resultaten tot uitdrukking.
De te activeren investeringen kwamen uit op € 16,5 mln en waren € 4,1 mln hoger dan vorig jaar.