2014

Groepsbalans en solvabiliteit

Het balanstotaal is ultimo 2014 € 81,6 mln lager uitgekomen dan ultimo 2013 op € 411,8 mln. De daling was vooral een gevolg van de afschrijvingen op de goodwill en immateriële activa van Scapino en Brantano. Het eigen vermogen nam met € 77,1 mln af tot € 117,4 mln. Een positief effect van netto € 19,2 mln was er door de uitgifte van 10% nieuwe aandelen in juli 2014. De solvabiliteit kwam uit op 28,5 % (2013: 39,4%).

 

 

20142013
Balanstotaal (x € mln)411,8493,5
Eigen vermogen in € mln117,4194,4
Solvabiliteit in %28,5%39,4%