2013

Groepsbalans en solvabiliteit

Het balanstotaal ultimo 2013 is € 7,2 mln hoger uitgekomen dan in 2012, vooral vanwege hogere voorraden (hogere binnenkomsten nieuw seizoen en meer verkooppunten). Het eigen vermogen nam met € 16,3 mln af tot € 194,4 mln, voornamelijk door de resultaatontwikkeling in 2013, in combinatie met de uitkering aan aandeelhouders van € 4,6 mln ten laste van de reserves. In combinatie met het hogere balanstotaal bleef de solvabiliteit met 39,4% rond het niveau van 2013 (43,3%).

 

 

20132012
Balanstotaal (x € mln)493,5486,3
Eigen vermogen in € mln194,4210,7
Solvabiliteit in %39,4%43,3%