2012

Omzet, resultaat en investeringen

(bedragen in mln €)20122011
Omzet893,2875,2
Operationele EBITDA42,655,6
Operationeel bedrijfsresultaat18,131,9
Totale nettoresultaat1-126,099,1
   
Investeringen19,422,1

 

1 2012: inclusief eenmalige netto effecten van - € 129,8 mln; 2011: inclusief positief

  effect van € 80,0 mln, vooral vanwege verkoop BelCompany.