2011

Vermogen

(bedragen in mln €)20112010
Balanstotaal620,8608,7
Gemiddeld netto geïnvesteerd vermogen430,9385,0
Eigen vermogen357,6271,0