2011

Omzet + 6,3% naar Ä 875,2 mln

De consumentenomzet van de te continueren activiteiten (inclusief franchise en BTW) bedroeg in 2011 € 1.036.9 mln (2010: € 973,5 mln). Van de totale omzet werd 58% gerealiseerd in Nederland, 20% in België/Luxemburg en 22% in het Verenigd Koninkrijk.

 

“Omzet + 6,3% online omzet
  + 40%”

De netto omzet van Macintosh Retail Group kwam € 51,7 mln (+ 6,3%) hoger uit, vooral als gevolg van de overname van Jones Bootmaker. De omzet van de vergelijkbare activiteiten (exclusief Jones Bootmaker, Steve Madden en Intreza) daalde daarentegen met 3,5%. Naast de afgenomen koopbehoefte van de consument had deze daling twee andere externe oorzaken. Enerzijds was sprake van minder bezoekers aan stadscentra en woonboulevards. Anderzijds was het noodzakelijk om voordeel weg te geven aan de consument door verkoopprijzen te verlagen en niet achter te blijven bij de concurrentie in de winkelstraat. 

Van de totale netto omzet werd € 25,1 mln (2,9%) online gerealiseerd, hetgeen een stijging is met bijna 40% ten opzichte van 2010.

 

Fashion
In de sector Fashion kwam de omzet € 59,2 mln hoger uit op € 666,9 mln, vooral door de overname van Jones Bootmaker. De online omzet bedroeg € 22,4 mln ofwel een stijging met 45,1% ten opzichte van 2010.

Lees verder

In het eerste halfjaar steeg de omzet met € 13,2 mln. Zonder de omzet van de nieuwe activiteiten van 2011 was bij de schoenenformules in de eerste 6 maanden sprake van een omzetdaling met € 5,0 mln. Het beeld gedurende de maanden was wisselend, mede onder invloed van de vaak atypische weersomstandigheden.  
De omzet van Fashion steeg in de tweede jaarhelft met € 46,0 mln, maar exclusief de omzet van de nieuwe activiteiten daalde de omzet met € 16,3 mln. Deze daling werd voor een behoorlijk deel opgelopen in de laatste twee weken van september en in de laatste weken van november en begin december, toen sprake was van voor de schoenenverkoop zeer ongunstige warm weer, daar waar in het voorgaande jaar in die periode sprake was van extreem winterweer. Bovendien moeten de laatste weken van het jaar worden afgezet tegen een uitstekende eindspurt van 2010.

Living
De sector Living (Kwantum) ondervond gedurende het hele jaar last van dalende bestedingen vanwege het lage aantal verhuisbewegingen en de toegenomen concurrentie en zag de omzet afnemen met € 7,5 mln tot € 208,3 mln.

Lees verder


“Woningdecoratiemarkt blijft
  moeilijk”
In de eerste helft van het jaar kwam de omzet van Living € 4,0 mln lager uit. In het tweede halfjaar daalde de omzet met € 3,5 mln.
De online omzet van Kwantum was in 2011, evenals de online markt in woningdecoratie, nog bescheiden maar liet wel een stijging met 2,6% zien.

 

Omzetontwikkeling

Bedragen in € mlnTotaal jaar 
 20112010% +/-
Fashion1666,9607,7+ 9,7
Living208,3215,8- 3,5

Totaal

875,2823,5+ 6,3

1 Jones Bootmaker geconsolideerd vanaf 17 april 2011.