2006

Omzet

De omzet van de aan te houden activiteiten (inclusief Scapino in 2006, maar exclusief Piet Klerkx en Stoutenbeek in 2005 en 2006) van Macintosh Retail Group steeg in 2006 met 28,3% van € 713,0 mln tot € 914,5 mln, van welke stijging 24,8%-punt toe te schrijven valt aan de acquisitie van Scapino. In alle sectoren werd door de aan te houden activiteiten een hogere omzet gerealiseerd, deels als gevolg van meer omzet in bestaande winkels en deels vanwege expansie.
De omzetstijging was in de eerste helft van 2006 hoger dan in de tweede helft van dat jaar, met de kanttekening dat het voorafgaande jaar 2005 werd gekenmerkt door een zwak eerste en een uitzonderlijk goed tweede halfjaar.
De totale omzet van Macintosh Retail Group nam in 2006 toe met 20,3% tot € 983,8 mln (2005: € 817,6 mln). Van de totale omzet werd 89% gerealiseerd in Nederland (2005: 86%) en 11% in België/Frankrijk (2005: 14%).

De omzet van de aan te houden activiteiten in de sector Living steeg met 2,0% van € 260,9 mln tot € 266,1 mln vooral door een goede prestatie bij Kwantum Nederland. De omzet van de aan te houden activiteiten in de sector Fashion nam toe van € 141,8 mln tot € 327,4 mln door een hogere omzet bij Hoogenbosch en de toevoeging van € 177,0 mln omzet als gevolg van de acquisitie van Scapino per 1 februari 2006.
De omzet van de sector Automotive & Telecom kwam 3,5% hoger uit op € 321,0 mln ten opzichte van € 310,3 mln in 2005, door zowel een stijging bij BelCompany als bij Halfords.
De per 1 januari 2007 verkochte meubelactiviteiten van Piet Klerkx en Stoutenbeek realiseerden in 2006 een omzet van € 69,3 mln hetgeen € 7,9 mln lager is dan in 2005, vooral door de verkoop van de winkel van Stoutenbeek/Pot te Axel per 1 april 2006.