2006

Nettowinst

De financiële lasten stegen met € 4,6 mln tot € 6,8 mln als gevolg van de financiering van de overname van Scapino. De gemiddelde belastingdruk kwam in 2006 uit op 23,8%, hetgeen een nog lager niveau was dan in 2005 (24,7%), toen sprake was van een incidentele belastingbate. De lage belastingdruk in 2006 was vooral het gevolg van een lager vennootschapsbelastingtarief in Nederland (29,6% ten opzichte van 31,5% in 2005) en een eenmalige vrijval van latente belastingverplichtingen als gevolg van een verdere verlaging van dat tarief per 1 januari 2007 naar 25,5%.

De totale nettowinst kwam uit op € 46,0 mln hetgeen 40,0% hoger is dan in 2005 toen de nettowinst € 32,9 mln bedroeg. De nettowinst per aandeel nam toe van € 1,50 naar € 2,11. De nettowinst van de aan te houden activiteiten steeg van € 28,2 mln naar € 42,2 mln.