2006

Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten
De toename van de kasstroom uit operationele activiteiten met € 25,0 mln, vloeit voornamelijk voort uit de hogere winst.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
De netto uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten van de aan te houden activiteiten kwam € 138,0 mln hoger uit dan vorig jaar geheel als gevolg van de acquisitie van Scapino. De netto uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten van de te beëindigen activiteiten in 2006 (€ 46,7 mln) had vrijwel volledig betrekking op de aankoop van vastgoed door de meubelbedrijven.

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
In 2006 was er een positieve netto kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 69,7 mln bij de aan te houden activiteiten. Deze had voornamelijk betrekking op het saldo (€ 94,3 mln) van opgenomen leningen (voornamelijk ten behoeve van de financiering van de acquisitie van Scapino) en aflossingen daarop, alsmede op betaling van dividenden (- € 13,1 mln), inkoop van eigen aandelen (- € 7,4 mln) en betaalde rente (- € 5,1 mln). De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van de te beëindigen activiteiten van € 48,6 mln had voornamelijk betrekking op een lening van € 47,5 mln welke werd aangetrokken ten behoeve van de tijdelijke financiering van vastgoed door de meubelbedrijven.