2006

Dividend

De Raad van Bestuur heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten om van de nettowinst ad € 46,0 mln een bedrag van € 27,5 mln toe te voegen aan de reserves. Aan aandeelhouders wordt voorgesteld om het resterende deel van de nettowinst in contanten uit te keren, hetgeen per aandeel een dividend van € 0,83 (2005: € 0,60) betekent. Dit komt overeen met een pay-out ratio van 40,2% (2005: 40,7%).
Het dividendrendement op aandelen Macintosh Retail Group NV bedraagt ten opzichte van de hoogste, laagste en ultimo koers 2006 2,6% respectievelijk 5,8% en 3,3%.