2006

Cashflow, investeringen, roce en ebitda

De investeringen in (im)materiële vaste activa bedroegen in 2006 € 70,4 mln ten opzichte van € 22,6 mln in 2005. Van deze verhoging had € 47,5 mln een tijdelijk karakter als gevolg van de terugkoop van vastgoed van de meubelactiviteiten in het kader van de verkoop van Piet Klerkx en Stoutenbeek per 1 januari 2007. Exclusief deze terugkoop bedroegen de investeringen € 22,9 mln (2005: € 22,6 mln), waarvan € 17,4 mln besteed werd aan de opening van nieuwe en het up to date houden van bestaande winkels en € 4,9 mln aan investeringen in logistieke- en informatiesystemen.

De totale cashflow (nettowinst plus afschrijvingen) bedroeg in 2006 € 68,0 mln ten opzichte van € 50,3 mln in 2005. De cashflow van de aan te houden activiteiten bedroeg in 2006 € 62,7 mln ten opzichte van € 44,1 mln in 2005.
Vooral als gevolg van de overname van Scapino en de in verband daarmee geactiveerde goodwill en handelsnaam (totaal: € 105,7 mln), nam het netto gemiddeld geïnvesteerd vermogen toe van € 177,6 mln tot € 313,1 mln. Ondanks het fors hogere bedrijfsresultaat daalde daardoor het rendement op het netto geïnvesteerd vermogen (ROCE) van de aan te houden activiteiten van 24,6% naar 22,3%. Uitgaande van het huidige renteniveau wordt met de gerealiseerde ROCE ruimschoots voldaan aan de rendementseisen van verschaffers van vermogen en wordt waarde voor aandeelhouders toegevoegd.

De totale EBITDA (bedrijfsresultaat plus afschrijvingen) nam toe van € 63,3 mln naar € 89,1 mln. De EBITDA van de aan te houden activiteiten steeg van € 55,1 mln naar € 85,2 mln.