2006

Brutomarge, kosten en bedrijfsresultaat

De procentuele brutomarge bij de aan te houden activiteiten nam met 0,6%-punt toe tot 42,0%. Deze stijging was vooral een gevolg van het aanscherpen van het promotie- en assortimentsbeleid. De totale procentuele brutomarge lag met 42,1% licht boven 2005 (42,0%).
De kosten in procenten van de omzet bij de aan te houden activiteiten daalden van 35,9% naar 35,0% door een strikte kostenbeheersing bij de bestaande activiteiten en de acquisitie van Scapino dat een relatief lage kostenstructuur kent. De totale procentuele kosten kwamen uit op 35,3% van de omzet ten opzichte van 37,5% in 2005. Zowel de verkoopkosten als de algemene beheerskosten waren in procenten van de omzet lager dan in 2005.

Het bedrijfsresultaat van de aan te houden activiteiten nam met 65,4% toe van € 39,1 mln tot € 64,7 mln, met name door de toevoeging van het bedrijfsresultaat van Scapino maar ook door een sterke stijging bij de bestaande activiteiten, vooral bij Kwantum Nederland, Hoogenbosch en Halfords. Uitgedrukt in procenten van de omzet bedroeg het bedrijfsresultaat van de aan te houden activiteiten (EBIT-marge) 7,1% (2005: 5,5%).

Het totale bedrijfsresultaat steeg fors tot € 67,1 mln en kwam daarmee 46,3% hoger uit ten opzichte van 2005 toen dit € 45,9 mln bedroeg.