2006

2006 Financieel

2006: Recordjaar voor Macintosh Retail Group
 • Recordjaar voor Macintosh Retail Group met een 40,0 % hogere nettowinst van € 46,0 mln (2005: € : 32,9 mln).
 • Overname van schoenendiscounter Scapino met 216 winkels per 1 februari 2006.
 • Opening van 57 nieuwe winkels en sluiting van 20 winkels bij de aan te houden activiteiten (totaal ultimo 2006: 961).
 • Consumentenvertrouwen ontwikkelt zich positief; stijging bestedingen non-food detailhandel in Nederland met 6,3%.
 • Totale omzet Macintosh Retail Group toegenomen met 20,3% tot € 983,8 mln; toename omzet aan te houden activiteiten met 28,3% tot € 914,5 mln.
 • Stijging bedrijfsresultaat met 46,3% van € 45,9 mln naar € 67,1 mln, stijging bedrijfsresultaat aan te houden activiteiten met 65,4% van € 39,1 mln naar € 64,7 mln.
 • Stijging nettowinst met 40,0% van € 32,9 mln tot € 46,0 mln; nettowinst per aandeel € 2,11 (2005: € 1,50).
 • Contant dividend per aandeel van € 0,60 naar € 0,83 (+ 38,3%).
 • ROCE aan te houden activiteiten van 24,6% naar 22,3%.
 • Cashflow gestegen naar € 68,0 mln (2005: € 50,3 mln).
 • Verkoop meubelactiviteiten Piet Klerkx en Stoutenbeek per 1 januari 2007.
Acquisitie Scapino en verkoop meubelactiviteiten
Begin 2006 werd overeenstemming bereikt over de overname per 1 februari 2006 van schoenendiscounter Scapino met op dat moment in totaal 216 winkels in Nederland (184), België (25) en Duitsland (7 outletstores).

Scapino is een structureel winstgevende onderneming met groeimogelijkheden, die in 2006 een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de winst per aandeel van Macintosh Retail Group. De discountwinkels van Scapino en de winkels van Dolcis, Manfield, Invito en PRO sport, die opereren in het midden- en hogere segment van de schoenenmarkt, vormen gezamenlijk de grootste schoenenretailer van Nederland met een marktaandeel van circa 13% in waarde en circa 17% in volume. Scapino heeft in 2006 vanaf de overnamedatum en na aftrek van financieringskosten, € 9,0 mln bijgedragen in de nettowinst van Macintosh Retail Group.

Per 1 april 2006 werden de meubelactiviteiten van Stoutenbeek/Pot te Axel verkocht. Aan het eind van 2006 werd overeenstemming bereikt over de verkoop van de meubelformules van Piet Klerkx en Stoutenbeek per 1 januari 2007.

Winkels en bezoekers
In 2006 nam het aantal winkels van de aan te houden activiteiten per saldo toe met 253 tot 961. Deze stijging was het gevolg van de overname van Scapino en de opening van 57 nieuwe winkels vooral bij BelCompany, alsmede de sluiting van 20 winkels. De verkoopvloeroppervlakte van de aan te houden activiteiten steeg met 170.000 m2 tot 524.300 m2 vooral door de overname van Scapino.
Evenals in voorgaande jaren heeft Macintosh Retail Group ook in 2006 geïnvesteerd in de websites van de winkelformules. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal bezoeken aan de websites met ruim 30% tot circa 40 miljoen. De stijging van het aantal bezoeken heeft een positief effect gehad op de omzet die in de winkels wordt gerealiseerd vanwege de informatie-, promotie- en servicefunctie van de websites richting consument.