principes en gedragscodes

Principes

Wat wij precies verwachten van onze leveranciers leggen wij uit in het document ‘CR&I policy for suppliers’. Dit document is onderdeel van ons leveranciershandboek. Hierin staat ons Duurzaamheidsbeleid uitgelegd voor ons leveranciers.