beleid en resultaten

Duurzaam ondernemen

Sinds 2009 rapporteert Macintosh over duurzaam ondernemen en over de voortgang en resultaten van het Duurzaam Ondernemen-beleid. In dit jaarverslag staat een beknopte samenvatting. De uitgebreide Duurzaam Ondernemen rapportage is binnenkort te vinden op deze site. Via de blog “Backstage” kunnen de MVO activiteiten worden gevolgd.


Macintosh streeft naar duurzame rendabele groei en wil tegelijkertijd de impact van haar activiteiten op mens en milieu verbeteren. Circa 15 jaar geleden werd begonnen met duurzaam ondernemen in de sector Living. Daarna lag de focus op Fashion, omdat Macintosh meer dan 75% van zijn omzet uit die sector haalt.

 

De afgelopen jaren heeft duurzaam ondernemen steeds meer vorm en focus gekregen. In de strategie van Macintosh staan de klant en haar wensen centraal; de producten en dienstverlening moeten daarop zijn afgestemd. Daarbij hoort dat ook onze producten voldoen aan de huidige en toekomstige wensen van klanten op het gebied van duurzaamheid: responsible products for all.


Het centrale beleid, dat in 2013 is vastgesteld voor al onze winkelformats en eigen merken, richt zich op de langere termijn (3-5 jaar) en wordt jaarlijks getoetst (en waar nodig aangepast). De belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:


  • Inkoop, keten en productie: Verbeteren arbeidsomstandigheden volgens de BSCI code of conduct.
  • Product en productie: Veilige producten die geen schadelijke stoffen bevatten met de Duitse CADS lijst voor chemicaliën als norm.
  • Ketentransparantie: Stap voor stap volledige transparantie van de ketens (van binnen naar buiten), met focus op de registratie van fabrieken (daar waar de schoenen, tassen en kleding gemaakt worden)