raad van commissarissen

Samenstelling en wijze van benoeming, profielschets

De Raad van Commissarissen bestaat statutair uit tenminste 3 leden (momenteel 5). De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
De Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen.
Voor één derde van de leden wordt een door de Centrale Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht van de Raad van Commissarissen geplaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling. Een commissaris kan slechts worden ontslagen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam en worden geschorst door de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft in december 2009 een profielschets vastgesteld inzake de gewenste samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen alsmede de voor Macintosh Retail Group gewenste kennis en ervaring van individuele commissarissen.

De Profielschets voor de Raad van Commissarissen kunt u downloaden door hier te klikken.

De Raad van Commissarissen is samengesteld als volgt:
drs C.H. van Dalen, Voorzitter

L.J.M.V. Lindelauf, Vicevoorzitter
C.D.F. de Geyseleer EMBA 
W.T.C. van der Vis MBA


Persoonlijke gegevens van de leden van de Raad van Commissarissen kunt u vinden door te klikken op de naam van de betreffende commissaris en vervolgens te scrollen naar het betreffende lid.