raad van commissarissen

Reglement raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group heeft het op 26 augustus 1998 opgestelde Reglement voor de Raad van Commissarissen op 8 december 2009 opnieuw vastgesteld en goedgekeurd. In dit reglement zijn de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen, alsmede procedureregels voor de omgang met de Raad van Bestuur, de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, de Centrale Ondernemingsraad en de externe Accountant neergelegd.

Het Reglement voor de Raad van Commissarissen kunt u downloaden door hier te klikken.