raad van commissarissen

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de Raad van Commissarissen. De jaarlijkse vaste vergoeding is bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 april 2011 vastgesteld op EUR 37.500 voor de voorzitter en EUR 30.000 voor de overige leden.

De bezoldiging van de leden van de uit de Raad van Commissarissen samengestelde commissies is door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgesteld als volgt:

  • Audit Commissie: EUR 3.000 per persoon per jaar.
  • Remuneratie en Benoemings Commissie: EUR 1.500 per persoon per jaar.