raad van bestuur

Samenstelling en wijze van benoeming

De Raad van Bestuur bestaat statutair uit een of meer leden die door de Raad van Commissarissen worden benoemd en geschorst of ontslagen.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:
K. Staelens MBA, CEO

Ing. E.M.H. Coorens MBA, COO

J.G.A. Seyger MBA, CFO ad interim. 

De Raad van Commissarissen heeft het voornemen om de heer Seyger te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en CFO per 1 mei 2015.

 Persoonlijke gegevens van de leden van de Raad van Bestuur kunt u vinden door te klikken op de naam van de betreffende bestuurder.