raad van bestuur

Reglement raad van bestuur

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group hebben op 8 december 2009 een Reglement voor de Raad van Bestuur vastgesteld en goedgekeurd. In dit reglement zijn de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Bestuur, alsmede procedureregels voor de omgang met de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders, de Centrale Ondernemingsraad en de externe Accountant neergelegd.

Het Reglement voor de Raad van bestuur kunt u downloaden door hier te klikken.