raad van bestuur

Bezoldigingsbeleid en remuneratierapport

De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen en periodiek getoetst op marktconformiteit. De bezoldiging bestaat uit een vast gedeelte en een variabel deel. Bij de bepaling van het vast salaris, dat jaarlijks wordt geïndexeerd, wordt ondermeer de omvang en de ontwikkeling van de onderneming betrokken. De hoogte van het variabele gedeelte bedraagt maximaal 50% van het vast gedeelte en is gerelateerd aan de ontwikkeling van het concernresultaat en het ROCE, alsmede specifieke jaarlijks vast te stellen targets.
De targets ter zake alsmede de performance worden jaarlijks door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Bij het bepalen van de hoogte van de variabele beloning heeft de Raad van Commissarissen een discretionaire bevoegdheid.


Klik hier voor het remuneratierapport 2014/2015