code of conduct

Code of Conduct

Macintosh Retail Group is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarom niet alleen geldende wetten en regels naleven maar bovendien zoveel mogelijk rekening houden met maatschappelijke normen en waarden.
De normen en waarden die voor Macintosh Retail Group gelden zijn neergelegd in een Code of Conduct die van toepassing is op alle medewerkers in binnen- en buitenland.

De leiding van werkmaatschappijen ziet er op toe dat deze Code of Conduct bekend is bij haar medewerkers en waar nodig verder wordt uitgewerkt naar de specifieke omstandigheden bij de betreffende dochteronderneming. De naleving van deze Code of Conduct is onderwerp van het reguliere overleg tussen de Raad van Bestuur en de Directies.

U kunt de Code of Conduct downloaden door hier te klikken.