algemene vergadering aandeelhouders

Vergaderingen

Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de algemene vergadering. De algemene vergadering dient zodanig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group, dat zij een volwaardige rol speelt in het systeem van checks and balances binnen Macintosh Retail Group.

Tenminste eenmaal per jaar wordt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. Onderwerpen ter bespreking in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden op de agenda geplaatst door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen. Aandeelhouders hebben het recht om aan de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur schriftelijk het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te plaatsen conform de wettelijke voorschriften.