risicomanagement

In-control statement

Alle Europese entiteiten kregen de kwalificatie ‘goed’ of ‘zeer goed’

Ook in 2014 kan voor wat betreft operationele risicobeheersing, wederom een positieve balans worden opgemaakt. Met betrekking tot de operationele risicobeheersing voldeden alle groepsmaatschappijen aan de belangrijkste interne normen zoals opgesteld in de Macintosh in Control lijst. Alle Europese entiteiten kregen de kwalificatie ‘goed’ of ‘zeer goed’. De bedrijfsactiviteit in Hongkong kreeg als gevolg van de beperkte controlemiddelen de kwalificatie ‘voldoende’.  Daarnaast is met betrekking tot cross channel goede voortgang geboekt in de risicobeheersingsmaatregelen.

 

Bij vrijwel alle groepsmaatschappijen / bedrijfsactiviteiten is er een goede mate van awareness voor risicobeheersing en is er tevens afdoende voortgang geboekt op de openstaande actieplannen. De status van operationele risicobeheersing bij Macintosh werd in december 2014 besproken tijdens een vergadering met de Audit Committee en de Raad van Commissarissen. Geconstateerd werd dat het interne risicobeheersingssysteem in het verslagjaar goed heeft gefunctioneerd.

 

De opzet van risicobeheersing is verankerd in het beleidsplan risicobeheersing Macintosh 2014-2015, dat eind 2014 formeel is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en toegelicht aan het Audit Committee van de Raad van Commissarissen. De evaluatie van de operationele risicobeheersing 2014 heeft geleid tot een bevestiging van de opzet, verantwoordelijkheden voor monitoring en gebruikte tools met betrekking tot het risicobeheersingsmechanisme.