historie macintosh

Van tailor naar retailer

In verband met de toenemende concurrentie van lage loonlanden kwam de positie van Macintosh in West-Europa in het gedrang. Daarom werd in de zeventiger jaren besloten tot intensivering van de internationale handelsactiviteiten en overschakeling naar de detailhandel. Het aantal sinds 1971 in België gevestigde Superconfex-winkels werd sterk uitgebreid, gevolgd door de introductie in 1974 respectievelijk 1977 van deze winkelformule in Portugal en Spanje. In 1980 werd een fundamenteel nieuwe strategie geformuleerd. De productieactiviteiten zouden worden gebundeld respectievelijk afgestoten en alle aandacht werd gericht op de detailhandel.