historie macintosh

Non-food retailer

Aangezien het ontwikkelen van nieuwe eigen formules tijd en geld kost, werd in 1985 besloten de voorgestane groei in de detailhandel mede te verwezenlijken door het acquireren van bestaande perspectiefvolle winkelketens. Daarmee werd tevens een grotere onafhankelijkheid van de kledingsector beoogd.

In 1986 werd Kwantum overgenomen, gevolgd door Halfords in 1987. De basis voor de drie sectoren Fashion, Living en Automotive & Telecom was daarmee gelegd. Uitgangspunt was dat toekomstige acquisities ook binnen deze sectoren zouden dienen plaats te vinden. Met de verkoop van Maconde, de grootste kledingproducent van Portugal, werd in 1993 afscheid genomen van de laatste productieonderneming van kleding. In 2011 werd besloten afscheid te nemen van de sector Automotive & Telecom.