historie macintosh

Grootste kleermaker van europa

In de vijftiger jaren produceerde Macintosh kleding voor de Nederlandse markt vanuit haar ateliers met relatief lage loonkosten en hoge productiviteit. In het begin van de jaren zestig werd de productiecapaciteit uitgebreid naar België vanwege de krappe arbeidsmarkt en stijgende loonkosten in Nederland. Daarnaast werd in ruime mate gebruik gemaakt van loonveredeling in met name Oost Europa. Een verdere stijging van het loonkostenniveau in de Benelux leidt aan het eind van de zestiger en begin zeventiger jaren tot de oprichting of overname van productiebedrijven in Portugal, Tunesië en Brazilië. Macintosh was de grootste kleermaker van Europa geworden onder de dynamische leiding van de heer J.P. Beijer.