bestuur

Raad van commissarissen

drs C.H. (Henk) van Dalen (voorzitter) (64)

werd voor het eerst benoemd in 2003 en zijn lopende termijn eindigt medio 2016. De heer Van Dalen is sinds april 2013 voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Remuneratie- en Benoemingscommissie.


Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Directeur Avenue Business Consultancy B.V. en professioneel toezichthouder. Voorheen ondermeer Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van achtereenvolgens Royal DSM N.V., TNT N.V. en VimpelCom Ltd.

Nevenfuncties
  • Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Nederland, BOM Holding B.V., AVEBE U.A., Erasmus MC, Evides Waterbedrijf N.V.
  • Bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei
  • Lid Raad van Advies van Zorgorganisatie Zorgvuldig en Stichting Nederland Cares.drs C.H. (Henk) van Dalen (voorzitter)

C.D.F. (Carla) De Geyseleer EMBA (lid) (48)

werd voor het eerst benoemd op 25 april 2013 en haar lopende termijn eindigt medio 2017. Mevrouw De Geyseleer is voorzitter van de Audit Commissie.


Nationaliteit: Belgische.

Functie: CFO SGS Group.

Nevenfuncties
Geen relevante nevenfuncties.C.D.F. (Carla) De Geyseleer EMBA (lid)

L.J.M.V. (Leo) Lindelauf (vicevoorzitter) (65)

werd voor het eerst benoemd op 25 april 2013 en zijn lopende termijn eindigt medio 2017. De heer Lindelauf is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, Voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie en Lid van de Audit Commissie.


Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Voormalig lid Raad van Bestuur Randstad Holding N.V.

Nevenfuncties
Geen relevante nevenfuncties.L.J.M.V. (Leo) Lindelauf  (vicevoorzitter)

W.T.C. (Ronald) van der Vis MBA (lid) (49)

werd voor het eerst benoemd op 30 september 2013 en zijn lopende termijn eindigt medio 2017.


Nationaliteit: Nederlandse.

Functie: Professioneel toezichthouder en voorheen Executive Director of the Board & Group CEO Esprit Holdings B.V. en voorheen CEO Pearle Europe B.V.

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Sonova Holding A.G., Beter Bed Holding N.V., Douglas Holding A.G. en Miktom Topco (BasicFit) B.V.W.T.C. (Ronald) van der Vis MBA (lid)