dividend

Reserverings- en dividendbeleid

Het reserverings- en dividendbeleid van Macintosh Retail Group is tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 april 2004 behandeld. Het reserveringsbeleid is gericht op een solide financiële positie van de onderneming, ten dienste van de continuïteit en de voorziene strategische groei. Uitgangspunt daarbij is dat aandeelhouders moeten kunnen vertrouwen op stabiliteit in de dividenduitkering en kunnen meedelen in winstgroei.


Onder normale omstandigheden wordt er naar gestreefd om circa 60% van de nettowinst te reserveren zodat de resterende circa 40% aan aandeelhouders in contanten of in aandelen kan worden uitgekeerd. De Raad van Bestuur stelt onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vast welk deel van de winst wordt gereserveerd. Het daarna overblijvende deel staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
In het kader van de in 2014 afgesloten herfinanciering is Macintosh met haar kredietverlenende banken overeen gekomen dat er slechts dividend zal worden uitgekeerd als de leverage ratio structureel minder is dan 2.