aandeelhoudersvergadering

Notulen Aandeelhoudersvergadering d.d. 30 april 2015

 

Klik hier om de notulen te bekijken


Samenvatting besluitvorming

Klik hier voor de besluitvorming


Presentatie Aandeelhoudersvergadering d.d. 30 april 2015

Klik hier voor de totale presentatie


Overzicht aandelen op registratiedatum 2 april 2015

Klik hier voor het totale overziccht


Oproeping AVA d.d. 30 april 2015

Klik hier  om de volledige oproeping te bekijken


Agenda Aandeelhoudersvergadering d.d. 30 april 2015

Klik hier voor de volledige agenda met toelichting te bekijken


Volmacht / Steminstructie

Klik hier om de volmacht / steminstructie te bekijken


Overzicht aandelen Macintosh Retail Group

Klik hier voor het volledige overzicht


Curriculum Vitae de heer Jeroen G.A. Seyger

Klik hier voor het volledige CV


Remuneratierapport 2014 / 2015

Klik hier voor het volledige remuneratierapport 2014 / 2015


Jaarverslag 2014

klik hier voor het volledige jaarverslag 2014