aandeelhoudersvergadering

Notulen Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011

Klik hier om de concept notulen te bekijken

Presentatie Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011

Klik hier om de presentatie te bekijken

Presentatie na balansdatum

Klik hier om de presentie te bekijken

Presentatie F van der Plas

Klik hier om de presentatie te bekijken

Oproeping AVA d.d. 27 april 2011

Klik hier om de oproeping te bekijken

Agenda + toelichting AVA d.d. 27 april 2011

Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV worden uitgenodigd
tot het bijwonen van de JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS welke zal worden
gehouden op dinsdag 27 april 2010, om 14.00 uur te Maastricht
in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg 3
(043-3529000).


Klik hier om de Agenda + toelichting te bekijken