aandeelhoudersvergadering

Notulen AVA d.d 27 april 2010

Klik hier om de notulen te bekijken

Oproeping AVA d.d. 27 april 2010

Klik hier om de oproeping te bekijken

Agenda + toelichting AVA d.d. 27 april 2010

Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV worden uitgenodigd
tot het bijwonen van de JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS welke zal worden
gehouden op dinsdag 27 april 2010, om 14.00 uur te Maastricht
in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg 3
(043-3529000).


Klik hier om de Agenda + toelichting te bekijken