aandeelgegevens

Melding zeggenschap

De laatste meldingen van grootaandeelhouders bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) laten onderstaande belangen in Macintosh zien. De daadwerkelijke belangen van genoemde aandeelhouders kunnen verschillen van de vermelde percentages in verband met het feit dat melding eerst hoeft plaats te vinden bij over- of onderschrijding van in de wetgeving genoemde drempels.

 

Naam aandeelhouder:Percentage:
HB Capital B.V. (Breedinvest BV) (NL)20,38%
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. (NL)9,99%
Navitas B.V. (NL)6,06%
Stichting Administratiekantoor Arkelhave B.V. (NL)5,10%
Schroder PLc (UK)4,97%
Financière de Léchiquier (Fr)4,85%
Delta Lloyd N.V. (NL)4,2%
Nyenburgh Holding BV (NL)2,85%
Darlin N.V. (NL)2,96%
Kempen Capital Management N.V. (NL)2,76%
Via Finis Invest BV (NL)2,62%

Macintosh Retail Group1

4,63%

 

1. 1.239.000 ingekochte eigen aandelen

 

In verband met de aan de Stichting Preferente Aandelen Macintosh Retail Group verleende call-optie op maximaal het aantal uitstaande aandelen Macintosh minus één, heeft deze Stichting het hiermede corresponderende potentiële belang eveneens bij de AFM aangemeld.


De leden van de Raad van Bestuur hebben hun bezit van personeelsopties en aandelen Macintosh bij de AFM gemeld. De heer Staelens bezat 5.936 aandelen Macintosh en de heer Coorens 6.000 aandelen aan het eind van 2014. De leden van de Raad van Commissarissen bezitten geen aandelen Macintosh.